Kalkulator BMI

BMI (ang. body mass index), czyli wskaźnik masy ciała, pozwala określić stan odżywienia organizmu. Celem obliczania wartości indeksu BMI jest miarodajna ocena ryzyka chorób takich jak miażdżyca, cukrzyca czy choroba niedokrwienna serca, które są związane z nadmierną masą ciała - nadwagą i otyłością.

Klasyfikacja BMI opracowana została wyłącznie dla osób dorosłych i nie zaleca się jej stosowania u dzieci.

Jak obliczyć BMI?

Wskaźnik BMI to niezwykle przydatne narzędzie do wiarygodnej oceny stanu odżywienia i ryzyka chorób towarzyszących otyłości. Z tego względu warto wiedzieć jak samodzielnie obliczyć wartość swojego licznika BMI. Chcąc poznać wartość wskaźnika BMI wystarczy wykonać kilka prostych działań matematycznych lub skorzystać z kalkulatora BMI dostępnego poniżej.

Obliczanie BMI należy rozpocząć od zmierzenia swojej aktualnej masy ciała (optymalnie w bieliźnie, rano, na czczo, po wykonaniu porannej toalety) i wzrostu. Znając te dwie wartości, należy masę ciała (w kilogramach), podzielić przez wzrost (w metrach) podniesiony do kwadratu zgodnie ze wzorem:

Jak obliczyć BMI?

Normy BMI

Zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia za wartości prawidłowe uznaje się te od 18,5 do 24,9 kg/m2. Wartości licznika BMI powyżej górnej granicy normy, tzn. od 25,0 kg/m2 świadczą o nadmiernej masie ciała – nadwadze (25,0 – 29,99 kg/m2) lub otyłości (od 30,0 kg/m2). Taki wynik świadczy o zwiększonym ryzyku chorób zwianych z otyłością. Natomiast wynik poniżej dolnej granicy wskaźnika BMI (czyli poniżej 18,5 kg/m2) uznaje się za niedowagę, co mimo iż nie świadczy o zwiększonym ryzyku schorzeń towarzyszących otyłości, to także wiąże się z zaburzeniami zdrowia.

Kalkulator BMI online

wygłodzenie
wychudzenie
niedowaga
wartość
prawidłowa
nadwaga
I stopień otyłości
II stopień otyłości (otyłość kliniczna)
III stopień otyłości (otyłość skrajna)