Dodaj przepis

Podziel się swoim przepisem ze społecznością Optymalnych Wyborów.

Nazwa potrawy

Dodaj zdjęcia swojego dania (opcjonalnie)

Akceptowane formaty: JPG, PNG

Składniki

Przepis

Przyjmuję do wiadomości, że: Administratorem moich danych osobowych jest Bunge Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kruszwicy, adres: 88-150 Kruszwica, ul. Niepodległości 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000228312, o kapitale zakładowym 321.914.400 złotych, NIP 5562534695, REGON 340000206 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu związanym z działaniami marketingowymi administratora, w tym wysyłką newslettera, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer IP. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację celu, Moje dane osobowe przetwarzane będą dopóki nie cofnę na to zgody; zgodę mogę cofnąć TUTAJ (hiperłącze odsyłające do wypisania się z newslettera), Moje dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać moich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Posiadam prawo do: żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (W celu realizacji powyższych praw należy wysłać e-mail TUTAJ (hiperłącze odsyłające do kontaktowego adresu e-mail.) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected].